Tin Tức

Sẽ triển khai thí điểm biển số định danh cho ô tô, xe máy sau ngày 1/7

Đăng bởi BMW Bắc Ninh

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, sau ngày 1/7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ôtô, xe máy.

Nội dung của kế hoạch yêu cầu chủ xe là tổ chức hoặc cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở đâu thì tiến hành làm thủ tục đăng kí tại cơ quan đăng kí xe thuộc địa phương đó.

Cụ thể, với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe được quản lí theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài, biển số xe được quản lí theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức, biển số xe được quản lí theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Trong quy định, mọi thủ tục đăng kí xe đều phải được kê khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kê khai thành công, Cổng dịch vụ công sẽ gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng kí xe tại cơ quan đăng kí xe có thẩm quyền.

Trường hợp không tiến hành thực hiện được trên cổng dịch vụ công quốc gia do không có dữ liệu điện tử hoặc gặp bất kì lỗi kĩ thuật nào, chủ xe phải kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng kí xe.
Với trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định, cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn. Việc trả kết quả đăng kí xe có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng kí, biển số xe bao gồm: 

  • Xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; 
  • Xe hết niên hạn sử dụng hoặc không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật;
  • Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí xe; Xe miễn thuế nhập khẩu hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất;
  • Xe đăng kí tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam;
  • Xe đăng kí sang tên, di chuyển đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Xe tháo khung để đăng kí cho xe khác; Xe đã đăng kí nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.
Về kích thước biển số, ôtô được cấp hai biển số gồm: một biển kích thước ngắn cao 165 mm, dài 330 mm; một biển dài cao 110 mm, dài 520 mm.
Đây là điểm mới vì thông tư hiện hành quy định ôtô khi đăng kí mới chỉ được cấp hai biển số kích thước ngắn (hình chữ nhật). Nếu chủ sở hữu xe muốn cấp một hoặc hai biển dài phải chịu thêm kinh phí.

Theo hướng dẫn, để đăng kí biển số định danh dành cho ô tô, xe máy trên cổng dịch vụ công quốc gia, chủ phương tiện cần thực hiện theo các bước:

  1. Đăng nhập cổng dịch vụ công, kê khai, kí số giấy khai đăng kí xe và nhận mã hồ sơ đăng kí xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng kí xe.
  2. Đưa xe đến cơ quan đăng kí xe; cung cấp mã hồ sơ đăng kí xe trực tuyến; kí giấy khai đăng kí xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ kí số) và nộp các giấy tờ liên quan.
  3. Sau khi cán bộ đăng kí xe kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo nguyên tắc: Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng kí cho xe khác; cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi
Theo moitruongvadothi.vn